• 3
 • 1
 • 2

Image

Kontakt

Siedziba firmy:
ul. Walońska 7/4
50-413 Wrocław

e-mail: certification@ip-cert.com
tel.: +48 601 084 601
tel.: +48 660 544 686

Strona Główna

W dobie ekspansji żywności modyfikowanej genetycznie pojawia się ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia żywności wolnej od GMO składnikami bądź innymi produktami pochodzącymi od GMO. Każda firma działająca w łańcuchu produkcji czy dystrybucji żywności, niezależnie od wielkości czy charakteru produkcji, może stanąć w obliczu powyższego zagrożenia. Opracowanie stosownych procedur i schematów postępowania w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia tego zagrożenia staje się kluczową kwestią.

Standard IP-CERT

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie programami IP (ang. Identity Preservation) powstał w 2012 r. Zespół Techniczny IP-CERT, który opracował niezależny standard , zawierający wytyczne do projektowania i oceny systemów zapewnienia tożsamości (ang. Identity Preservation) genetycznej żywności, pasz i nasion. Program certyfikacji ma na celu obiektywną weryfikację procesów produkcji wyrobów niemodyfikowanych genetycznie pod kątem zapewnienia ich tożsamości na każdym etapie procesu produkcyjnego- od nasion, poprzez uprawę i zbiory zbóż, transport, magazynowanie i przetwórstwo, aż do momentu trafienia finalnego produktu na rynek.

Certyfikacja programu IP NON-GMO zgodnego ze standardem IP-CERT potwierdza, że dana organizacja wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie zgodności z wymogami

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1830/2003 z 2003 roku dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego Dyrektywę 2001/18/WE

Przykłady organizacji

Przykłady organizacji mogących certyfikować własne programy IP-NON GMO na zgodność ze standardem IP-CERT

 • Producenci materiału siewnego

 • Gospodarstwa rolne

 • Hodowcy

 • Grupy producenckie

 • Firmy skupujące i handlujące płodami rolnymi

 • Przetwórcy zbóż

 • Paszarnie

 • Producenci materiałów paszowych

 • Producenci żywności