• 3
 • 1
 • 2

STANDARD IP-CERT

Jest to niezależny standard , zawierający wytyczne do projektowania i oceny systemów zapewnienia tożsamości (ang. Identity Preservation) genetycznej żywności, pasz i nasion. Program certyfikacji ma na celu obiektywną weryfikację procesów produkcji wyrobów niemodyfikowanych genetycznie pod kątem zapewnienia ich tożsamości na każdym etapie procesu produkcyjnego- od nasion, poprzez uprawę i zbiory zbóż, transport, magazynowanie i przetwórstwo, aż do momentu trafienia finalnego produktu na rynek.

Certyfikacja programu IP NON-GMO zgodnego ze standardem IP-CERT potwierdza, że dana organizacja wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie zgodności z wymogami

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1830/2003 z 2003 roku dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego Dyrektywę 2001/18/WE

Przykłady organizacji, które mogą certyfikować własne programy IP-NON GMO na zgodność ze standardem IP-CERT

 • Producenci materiału siewnego

 • Gospodarstwa rolne

 • Hodowcy

 • Grupy producenckie

 • Firmy skupujące i handlujące płodami rolnymi

 • Przetwórcy zbóż

 • Paszarnie

 • Producenci materiałów paszowych

 • Producenci żywności

Przykłady organizacji

Przykłady organizacji mogących certyfikować własne programy IP-NON GMO na zgodność ze standardem IP-CERT

 • Producenci materiału siewnego

 • Gospodarstwa rolne

 • Hodowcy

 • Grupy producenckie

 • Firmy skupujące i handlujące płodami rolnymi

 • Przetwórcy zbóż

 • Paszarnie

 • Producenci materiałów paszowych

 • Producenci żywności