• 3
 • 1
 • 2

O NAS

Zespół techniczny IP-CERT został powołany przy Centrum Quality w 2012 roku.

Do Jego głównych zadań należą:

 • Zapewnienie właściwej interpretacji wymagań standardu IP-CERT przez firmy ubiegające się o uzyskanie certyfikatu

 • Propagowanie wymagań standardu IP-CERT wśród producentów żywności i pasz

 • Aktualizacja wymagań standardu IP-CERT

 • Promowanie żywności wolnej od GMO

 • Nadzór nad procesem certyfikacji programu IP NON-GMO wg standardu IP-CERT.

Przykłady organizacji

Przykłady organizacji mogących certyfikować własne programy IP-NON GMO na zgodność ze standardem IP-CERT

 • Producenci materiału siewnego

 • Gospodarstwa rolne

 • Hodowcy

 • Grupy producenckie

 • Firmy skupujące i handlujące płodami rolnymi

 • Przetwórcy zbóż

 • Paszarnie

 • Producenci materiałów paszowych

 • Producenci żywności